B? Y t? th?o lu?n v?i Trung Qu?c, ?n ??, Nga v? vaccine Covid-19

B? Y t? th?o lu?n v?i Trung Qu?c, ?n ??, Nga v? vaccine Covid-19

Ngày 31-3, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Thanh Long trao ??i cùng các ??i s? Trung Qu?c, ?n ?? và Tham tán c?ng s? Liên bang Nga t?i Vi?t Nam xung quanh vi?c thúc ??y h?p tác qu?c t? v? phòng ch?ng d?ch và nh?ng v?n ?? liên quan ??n vaccine Covid-19.

??ng Nai ??a 12 ng??i Trung Qu?c ?i cách ly t?p trung

??ng Nai ??a 12 ng??i Trung Qu?c ?i cách ly t?p trung

Sáng 29-3, theo TS-BS Phan Huy Anh V?, Giám ??c S? Y t? ??ng Nai, ??n v? này v?a hoàn t?t vi?c ??a 12 ng??i Trung Qu?c ?i cách ly t?i khu cách ly t?p trung Tr??ng Cao ??ng y t? ??ng Nai thu?c ph??ng Tan Biên, TP Biên Hòa.

??c nhi?u nh?t

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看